<Till Produkter

 EL-installation

Företaget utför elinstallationsarbete inom:
Bostäder (Lågspänning)
Allmänna och offentliga utrymmen (Lågspänning)
Övriga anläggningar för användning av el (Lågspänning)
Elnät (Lågspänning)
Elproduktionsanläggningar (Lågspänning)
Hissar, portar och rulltrappor (Begränsad lågspänning)
Maskiner (Begränsad lågspänning)
Värme, kyla och ventilation (Begränsad lågspänning)
Kabelförläggning i mark (Särskilda verksamhetstyper)

De flesta Elarbeten MÅSTE utföras av ett registrerat Elinstallationsföretag

En del enklare arbeten kan du få utföra själv, men bara om du har kunskap om hur du ska göra. Chansa aldrig! Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser.

Det är du själv som ansvarar för att dina elektriska apparater är hela och att de används på rätt sätt.

För fasta elinstallationer, till exempel ett uttag i köket och elledningar i väggar, kan ansvaret se olika ut beroende på om du är husägare eller om du bor i lägenhet.

Äger du ditt hus är det du som har ansvaret för att dina fasta installationer är säkra.

Förändringar i den fasta installationer kräver auktorisation, vilket innebär att du måste anlita ett registrerat elinstallationsföretag.

Vad får jag göra själv?

Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, men bara om du har tillräckliga kunskaper om hur du ska göra.

Om arbetet inte kan kontrolleras på ett korrekt sätt, till exempel vid byte av ett befintligt vägguttag eller en befintlig strömbrytare med högst 16 A, ska ett elinstallationsföretag anlitas.

I Elsäkerhetspocketen kan du läsa mer om vad du får göra själv, med praktiska steg-för-steg-anvisningar.

Ladda ner Elsäkerhetspocketen>>>>

Ta inga risker

El är livsfarligt. Rätt kunskap och försiktighet är oerhört viktigt vid allt arbete med elektricitet. En felaktig hantering av el kan leda till brand och skador – och i värsta fall till döden.

Är du det minsta osäker ska du alltid låta ett elinstallationsföretag göra jobbet.

Glöm inte att först kontrollera att företaget som du tänkt anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Det gör du enkelt via e-tjänst Kolla elföretaget.

Exempel: Hen kunde inte eldragning, så får det inte se ut!

Exempel på vad du får göra själv

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

För att få utföra dessa arbeten måste du ha kunskap om hur du gör.

Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. 

Är du minsta osäker, överlåt arbetet till ett elinstallationsföretag!

Exempel på arbeten som endast får utföras av elinstallationsföretag

eller auktoriserad elinstallatör:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

Läs mer om vilka elarbeten du får och inte får göra själv i Elsäkerhetspocketen och i ELSÄK-FS 2017:2.>>>> 

Arbete i yrkesmässig verksamhet där elfara förekommer, regleras i ELSÄK-FS 2006:1->>>>

Din professionella service- och installationspartner inom telekommunikation och el.